Despre noi

ASOCIAȚIA MEMBRILOR C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT  SLATINA , este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor sai, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

Este  înființată prin hotărârea judecătorească nr. 3152/1997, si este  înscrisă în Registrul de Evidență al BNR, secțiunea CAR, cu nr. RE-PJR-29-023157/01.08.2007.

Își desfășoară activitatea în baza legilor în vigoare, fiind afiliată, coordonată și supravegheată de către Uniunea Teritorială Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților Olt, și de Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din Romania.

Misiunea Noastră

Avand în prezent peste 2.800 membri, misiunea Asociației membrilor C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLATINA este sprijinirea si întrajutorarea financiară a membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi usor accesibile şi stimularea membrilor de a contribui la constituirea şi creşterea fondului social propriu.

Dobanda practicata la  imprumuturi, se reîntoarce la fondul social al membrilor, sub forma de bonificare anuala, după deducerea cheltuielilor statutare.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al  Asociației membrilor C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLATINA este nonprofit  si urmăreşte următoarele obiective:

  1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui numar cât mai mare de persoane;
  2. întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobandă care sa se reintoarcă la fondul social al membrilor după deducerea cheltuilelilor statutare;
  3. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor, potrivit prevederilor statutului propriu, şi a normelor financiare în vigoare;
  4. asigurarea in mod egal a acelorași drepturi si obligații pentru fiecare membru;
  5. încurajarea membrilor săi să-și constituie fonduri sociale solide;
  6. promovarea unor programe educaţionale referitoare la modul de economisire a banilor si gospodarire eficientă a lor;
  7. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor și a dobânzilor aferente în funcție de condițiile stabilite prin contractele de împrumut;
  8. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei.